Om broderloge nr. 56, Silkeborg

Vor loge blev oprettet som forening i 1908, og blev senere indstiftet som loge den 24. juni 1924.

Broderlogen har til huse i Odd Fellow ordensbygningen Håndværkervej 6, 8600 Silkeborg - og vi er ca. 100 brødre, som medlemmerne i logen kaldes. I samme bygning har vi to søsterloger med ca. 80 søstre i hver af disse loger.

Brødrenes alder ligger fra sidst i 30'erne, og opefter. Socialt og kulturelt repræsenterer vi et gennemsnit af hele det danske samfund.

 

Hvad foregår der i logen ?

Broderloge nr. 56 Silkeborg holder møde hver mandag aften, i månederne fra september til maj. Møderne begynder klokken 19.00, men ofte mødes vi lidt før, for at få en venskabelig passiar.

Et loge møde er opdelt i to dele. Første del foregår i logesalen efter en fast forretningsorden, der bl.a. rummer de gamle nedarvede ritualer. Det er her, vi arbejder med egen personlighedsudvikling, ud fra vor etiske formålsparagraf, og det er her vi skaber grundlaget for vort sammenhold.

I anden del, også kaldet "det selskabelige samvær", nyder vi fællesskabet i vort selskabslokale, over et lettere traktement. Her kan tonen være alt fra højtidelig til løssluppen. Der er indslag af forskellig art, men altid med trivsel og godt venskab i højsædet. 

 

Logens bestyrelse

Logen styres af en embedsmandsgruppe på fem personer, der er benævnt:

Overmester = Formand 

Undermester = Næstformand 

Sekretær 

Kasserer 

Skatmester = Regnskabsfører

Hertil kommer en række udvalg nedsat af brødrene, som varetager en række specifikke funktioner og opgaver i logen.